Bản quyền

1. Trách nhiệm nội dung

Chúng tôi không lưu trữ và upload phim lên hệ thống, không có ngoại lệ cho bất cứ danh mục nào.

2. Bản quyền

Chúng tôi không chịu trách nhiệm bản quyền của các nội dung được phát qua link chia sẻ (Youtube, Dailymotion, Ok.ru, Abyss…), nếu có bất cứ vi phạm nào về bản quyền mà bạn là người sở hữu bản quyền đó, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua email. Sau khi xác minh tính xác thực của thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi sẽ gỡ bỏ nội dung vi phạm khỏi website trong vòng 24h.

Đang tải bình luận...